• Polska wersja ogame
 

Forgot your password?

OWU - Ogólne warunki umowy SOK - Szczegółowy opis kar Jak grać ? - Opis konta i porady Strona sojuszu
Kolor czcionki

[fc]color[/fc]text[/f]

Za color wstawiamy dowolny kolor z pośród 16 dostępnych (patrz tabela) lub odpowiednik dowolnego koloru w formacie szesnastkowym (HEX)
NazwaHEXKolor
black#000000 
silver#C0C0C0 
gray#808080 
white#FFFFFF 
maroon#800000 
red#FF0000 
purple#800080 
fuchsia#FF00FF 
green#008000 
lime#00FF00 
olive#808000 
yellow#FFFF00 
navy#000080 
blue#0000FF 
teal#008080 
aqua#00FFFF Rozmiar czcionki

[fs]size[/fs]text[/f] Za size wstawiamy rozmiar czcionki za pomoca liczby (np. 14) lub pikseli (np. 12px).

Obrazek

[img]url[/img]

Za url wstawiamy link do obrazka razem z http://. Obrazek można zamieścić na kilku serwisach hostingowych np imageshack.us wstaw.org tinypic.org etc

filmik z YouTube

[youtube]url[/youtube]

Na stronie z filmikiem z YouTube po prawej stronie mamy kod do umieszczenia filmiku na stronie www. Wygląda on tak:

<object width="500" height="405"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/C76qz-Nq82M?fs=1&amp;hl=pl_PL&amp;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/C76qz-Nq82M?fs=1&amp;hl=pl_PL&amp;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405"></embed></object>

Zaznaczony na czerwono link kopiujemy i wstawiamy go jako URL :)


Tło

[bg]color[/bg]

Za color wstawiamy dowolny kolor z pośród 16 dostępnych (patrz tabela) lub odpowiednik dowolnego koloru w formacie szesnastkowym (HEX). Tag ten wstawiamy na samym początku strony sojuszu i wstawiamy tylko 1 raz.
NazwaHEXKolor
black#000000 
silver#C0C0C0 
gray#808080 
white#FFFFFF 
maroon#800000 
red#FF0000 
purple#800080 
fuchsia#FF00FF 
green#008000 
lime#00FF00 
olive#808000 
yellow#FFFF00 
navy#000080 
blue#0000FF 
teal#008080 
aqua#00FFFF Pierwszy kontakt

rexGame jest grą strategiczną, w której można wybrać jedną z kilku technik gry.
Można być Ekonomem - rozwijać kopalnie i utrzymywać się przede wszystkim z wydobycia - są to stałe punkty, których nie można stracić.
Inny styl to Flociarz - kładzie nacisk na silne emocje i aktywną grę flotą - żyje głównie z grabieży i niszczenia cudzych statków. Przy czym punkty są tu ściśle związane z ilością i powodzeniem napadów.
Rzadziej spotykani są Badacze - którzy za cel postawili sobie wysokie miejsce w rankingu badań.
Najczęstszą formą gry jest styl mieszany i tu od możliwości oraz umiejętności gracza zależy w jakich proporcjach, a co ważniejsze - z jakim skutkiem - rozwinie poszczególne techniki w swej własnej strategii.


Ekran powitalny po założeniu konta wygląda tak:


Z lewej strony znajduje się menu gry do bezpośredniego zarządzania kontem.
Belka górna pozwala na obserwację osiągnięć, odszukiwanie znajomych i kontakt z nimi jak również zmianę ustawień na koncie; pokazuje też datę i godzinę bieżącą serwera.
Pod nią umieszczone są ikonki wskazujące ilość surowców i poziom energii na danej planecie, na której akurat znajduje się gracz, a także ilość nowych wiadomości i wykupionego złota.
Belka na samym dole ekranu to linki zewnętrzne - do forum, pręgierza, poradników oraz kontakt z obsługą gry.

Podgląd

Każdy gracz otrzymuje na początek jedną planetę o nazwie "Planeta matka". Klikając na jej nazwę na środku ekranu (domyślnie zielony napis nad wizerunkiem planety) przechodzi się do menu planety, gdzie można zmienić jej nazwę oraz obrazek, a w dalszym etapie gry przenieść jej status na inną kolonię (co spowoduje od tej chwili automatyczne logowanie na owej kolonii) czy też usunąć kolonię - planety matki nie da się usunąć. Przy przeniesieniu statusu planety matki na inną kolonię nie tracimy wybudowanego kapitolu i jest on przenoszony na nową planetę matkę, a ze starej usuwany. Resorty również pozostają takie jakie dotychczas posiadaliśmy. Pierwsza zmiana statusu planety matki jest darmowa, każda następna kosztuje 5.000 sztuk złota.

W tej samej zakładce Podgląd są także informacje o zgromadzonych na wszystkich planetach surowcach, o właściwościach danej planety (typu wielkość czy temperatura), a także podręczne statystyki.
Gracz może posiadać docelowo 10 planet (plus kolejne po rozbudowaniu Kapitolu). Przy każdej planecie może powstać księżyc.
W podglądzie wyświetlają się też lecące z poszczególnymi misjami floty własne, zaprzyjaźnione, oraz atakujące gracza. Na biało wyświetla się czas pozostały do dolotu danej misji, na zielono konkretna godzina rzeczywista dolotu.

Jeśli gracz najedzie kursorem na wyraz flota zobaczy ilość i rodzaj lecących statków, a jeśli na wyraz surowce - to, co owa flota przewozi w ładowniach.

Imperium

To podgląd całego konta, bardzo przydatny na etapie posiadania więcej niż jednej koloni. W jednym oknie można zobaczyć listę budynków, badań, flotę, obronę oraz surowce na wszystkich planetach czy księżycach, ilość dostępnych pól do zabudowy, ilość energii na każdej planecie oraz wartości sumaryczne.

W przypadku posiadania płatnego dodatku - Cesarza, widać także kolejki budowania kolejnych poziomów budynków, statków i obrony w stoczni, badań oraz resortów kapitolu.

Wydobycie

Zakładka ta pozwala sprawdzić całkowite (uwzględnia geologa oraz poziomy resortu gospodarczego) wydobycie surowców: godzinne, dzienne, tygodniowe i miesięczne.
W przypadku braków energii można tu też zmniejszyć jej poziom dla danego surowca, tak by inne kopalnie pracowały z pełną mocą. Dostępna jest tutaj również informacja o poziomie zajętości magazynów i ewentualny czas kiedy zostaną one w pełni zapełnione.

Budynki

To w zasadzie najważniejsza zakładka na koncie - tu zaczyna się rozbudowę imperium.
Zawiera ona kopalnie oraz inne budynki niezbędne dla rozwoju konta. Niektóre z nich są początkowo niewidoczne i ukażą się dopiero po wybudowaniu innych, np. stocznię można postawić po osiągnięciu drugiego poziomu fabryki robotów (wymagania do sprawdzenia w zakładce Technika).
Po kliknięciu na nazwę danego budynku czy też obrazek można odczytać jego właściwości i przeznaczenie, a także koszty i wydajność poszczególnych poziomów.
Można tam też wyburzyć budynek, jeśli chce się zwolnić miejsce na planecie (każdy budynek i każdy kolejny jego poziom zajmuje jedno pole na planecie, za wyjątkiem elektrowni geotermalnej).
Przy każdym budynku jest podana ilość wymaganych surowców do budowy danego poziomu, oraz czas jego budowy.

Flota

Flota jest wykorzystywana do przewożenia surowców, a także do przeprowadzania ataków. Atak może być przeprowadzany po to aby zniszczyć komuś jego statki lub obronę i z pozostałych szczątków czerpać zyski (potocznie zwane złomowaniem) lub też by ukraść surowce (tzw. farmienie) - oczywiście można atakować w obu celach na raz. Atakując innego gracza należy pamiętać, aby ilość floty dostosować do każdego celu indywidualnie. W doborze odpowiednich do wygrania starcia statków pomaga symulator walki (ostatnia pozycja w lewym menu).
Można przeprowadzić tylko 6 ataków na dobę (od północy do północy - szczegóły w regule basha) na daną planetę lub księżyc i zrabować jednorazowo tylko połowę dostępnych tam surowców.

Rodzaje statków:

- Transportowe:
Mały transporter
Duży transporter
Fregata transportowa

- Bojowe:
Lekki myśliwiec
Ciężki myśliwiec
Krążownik
Okręt wojenny
Bombowiec
Niszczyciel
Okręt pancerny
Bombowiec atomowy

- Specjalnego zastosowania:
Sonda szpiegowska (do szpiegowania cudzych planet)
Recykler (zbiera szczątki flot lub obrony z orbity - tzw. PZ)
Statek kolonizacyjny (kolonizuje nowe planety)
Satelita słoneczny (gromadzi energię słoneczną dla kopalni)
Penetralizator (idealny statek do ekspedycji kosmicznych, ze względu na dużą ładowność oraz niemożność zaginięcia w kosmosie. Można go kupić za złoto lub zdobyć napadając innych graczy)
Gwiazda śmierci (jej główne zadanie to niszczenie księżyców)


Ekran ten wygląda mniej więcej tak:

Na samej górze podana jest ilość statków transportowych potrzebnych do zabrania z danej planety wszystkich surowców.
Niżej rodzaj misji, ilość statków w danej misji, kordy startowe i godzina wysłania, dalej kordy docelowe, czas przybycia i w ostatniej kolumnie czas powrotu jeśli gracz zawróciłby flotę.
Niżej wybiera się rodzaj i ilość statków do danej misji, po czym pojawia się poniżej pole wyboru celu, prędkości lotu, wybór misji i pola do wpisania ilości surowców jeśli te mają być zabrane.
Na samym dole znajduje się przycisk Dalej, po kliknięciu którego flota zostaje wysłana.

FS - ochrona floty

FS - Fleet save - czyli ochrona floty. To podstawowa rzecz o jakiej musi pamiętać każdy gracz posiadający statki. Jest to wysłanie floty oraz surowców na czas nieobecności na koncie z taką misją, by nikt nie mógł tej floty zniszczyć.
Każdy gracz musi sobie wypracować własne bezpieczne sposoby, jednak podstawowe są takie:

a) dla graczy nie posiadających księżyca
- jedyna bezpieczna misja w tym wypadku to stacjonuj na inną kolonię. Koniecznie gracz musi pojawić się na koncie przed dolotem floty, gdyż misję tę mogą wychwycić za pomocą falangi czujników gracze z księżycem. W takim wypadku można się uratować zawróceniem (zawrócone stacjonuj staje się niewidoczne na falandze).

b) dla graczy posiadających księżyc
Popularne misje to
- Zbieraj - na pole zniszczeń przy jakiejś planecie (warto wysyłać flotę z tak zwanymi wabikami (czyli po kilka recyklerów poprzedzających dla zmylenia obserwujących wrogów)
- Zatrzymaj u sojusznika lub gracza listy znajomych
- w przypadku posiadania penetralizatora - Ekspedycja (z penetralizatorem nie ryzykuje się utraty floty)
- Zawrócone Stacjonuj na własną planetę
- w przypadku posiadania kompletu planet - Kolonizuj (nie ma żadnego śladu po próbie kolonizacji, fs niewykrywalny)

c) dla graczy posiadających min. dwa księżyce
- najlepszym sposobem na FS jest wysłanie floty z jednego księżyca na drugi księżyc – gdy zostanie zniszczony księżyc startowy zmieniany jest on automatycznie na planetę, jeśli zostanie zniszczony księżyc docelowy flota zostaje zawrócona.

Należy pamiętać, że najgorszy FS jest lepszy niż brak FSa.

ACS - atak związku lub wspólna obrona

ACS - system walk sojuszniczych - jest to możliwość wspólnej walki zaprzyjaźnionych flot w ataku lub obronie.
Wspólny atak to atak 2 do 16 flot połączonych rozkazem "Atak związku". W ACS mogą wziąć udział tylko sojusznicy lub zapisani na liście Znajomi.

Po wysłaniu misji Atakuj i ponownym wejściu w zakładkę Floty pojawia się po prawej stronie opcja ACS


Kliknięcie na ten przycisk przenosi gracza do okienka wyboru znajomych, gdzie zaznacza się nick gracza i wysyła do niego zaproszenie do ataku związku.


Zaproszenie to przychodzi na skrzynkę wiadomości.
Wówczas gracz zaproszony wybiera statki, które chce dołączyć do walki, następnie w polu Atak związku wybiera kod ataku


i przechodzi do wyboru misji Dołącz do związku:

Na koniec akceptacja i już w podglądzie leci atak połączonych flot.

ACS działa wyłącznie dla misji Napadaj.

Można zrobić tez ACS wyłącznie z własnych flot, np. w celu opóźnienia ataku (dla sprawdzenia czy u celu nie podstawił się jakiś pomocnik) lub gdy gracz chce wysłać floty z różnych planet.
Grupa leci z prędkością jej najwolniejszego statku, jeśli do grupy dołącza wolniejszy statek, cała grupa zwalnia.

Kiedy flota opuszcza grupę, grupa leci dalej. Nawet w przypadku opuszczenia grupy przez założyciela, pozostałe floty powinny dolecieć do atakowanej planety i atak powinien odbyć się normalnie. Prędkość atakującej grupy nie może zostać zwiększona, nawet gdy grupę opuści najwolniejsza flota.

Po walce każda flota, która przetrwała atak wraca na planetę, z której wystartowała, ze swoją prędkością, a nie z prędkością całej grupy.


Wspólna obrona - przy wysyłaniu floty wybiera się po prostu kordy i misję Zatrzymaj, po czym określa czas zatrzymania.

Od czasu zatrzymania zależy zużycie deuteru.

Misja - Zabierz surowce

Misja Zabierz Surowce służy do zabranie przez floty surowców z planety oznaczonej jako cel, na planetę z której wysyłamy flotę.
Do szerszego opisuj surowców jakie mają być zabrane z planety 'cel' przeznaczone są pola przeznaczone na podanie ilości surowców do zabrania ze sobą (UWAGA pola te mają zupełnie inne działanie niż przy innych misjach).
Pozostawienie tych pól pustych oznacza by zabrać z planety 'cel' jak najwięcej metalu, następnie jeśli będzie wolne miejsce na statkach to jak najwięcej kryształu i na koniec deuter.

Przy podawaniu ilości surowców do zabrania z planety 'cel' następująca jest kolejność:
Najpierw są wykonywane instrukcje dotyczących liczbowych ilości surowców do zabrania, następnie procentowe ilości, a na koniec polecenie załadowujące wszystko. Surowce są zabierane według kolejności metal, kryształ i na koniec deuter.
Jeśli w którymś momencie braknie wolnego miejsca to inne instrukcje nie zostaną wykonane. Jeśli na koniec pozostanie wolne miejsce to nie zostaną załadowane inne surowce chyba, że podano dodatkowe informacje. W przypadku brak miejsca lub surowców załadowane zostanie ile można. Zawsze ilość surowców do zabrania ogranicza ilość wolnego miejsca na statkach i ilość dostępnych surowców na planecie.

Podanie jakichkolwiek liczb w te pola oznacza ile surowców danego typu flota ma postarać się zabrać.

Podanie wartości w procentach informuje ile procent wolnej przestrzenie na statkach ma być zapełnione danym surowcem. (dla każdego surowca wolna przestrzeń jest liczona po załadowaniu poprzedniego surowca ).

Podanie gwiazdki (*) oznacza by zabrać jak najwięcej surowca.

Polecenie oddziela się znakiem średnika ( ; ).

Puste pola oznaczają:
Metal *
Kryształ *
Deuter *

np.
Metal 32000;50%
Kryształ 6000;*
Deuter 80%;*
Oznacza po kolei: Zabrać 32.000 metalu, 6.000 kryształu, 50% wolnej przestrzeni załadować metalem, 80% wolnej przestrzeni załadować deuterem, załadować do pełna kryształ i na koniec jeśli będzie wolne miejsce załadować deuter.

Metal *
Kryształ 100%
Deuter 99999999999
Oznacza załadowanie surowców w odwróconej kolejności (liczba powinna być co najmniej pojemności floty).

Metal 500;33%;*
Kryształ *;600;50%
Deuter 100%;200;*
Oznacza załadowanie 500 metalu, 600 kryształu, 200 deuteru, następnie 33% wolej przestrzeni wypełnić metalem, resztę wolnej przestrzeni w 50% wypełnić kryształem, pozostała resztę wypełnić deuterem. Jeśli pozostanie wolne miejsce to zabrać wszystko po kolei.

Metal 33%;*
Kryształ 50%;*
Deuter 100%;*
Zabrać po równo metalu, kryształu i deuteru. Jeśli pozostanie wolne miejsce to zabierać po kolei.

Stocznia

Tu buduje się statki. Podane są wymagania surowcowe, a po kliknięciu w nazwę czy też obrazek poszczególnych okrętów można przeczytać jakie jest ich przeznaczenie, prędkość, ładowność oraz ilość szybkich dział wykorzystywanych w walce przeciw innym jednostkom.
Po prawej stronie widać ile można wybudować maksymalnie danych statków za posiadane na orbicie surowce.

Badania

Badania
Kolejna z podstawowych dla rozwoju konta zakładek. Dostępne po rozwinięciu odpowiednich poziomów laoratorium. Badania są potrzebne do budowy specjalistycznych budynków, floty, obrony, do odkrywania nowych technologii. Szczegółowy opis każdego badania uzyskac można po kliknięciu na jego nazwę.
Pewne badania opłaca się rozwijac tylko do określonego poziomu (np. technologia laserowa, jonowa, czy plazmowa), inne zależnie od przyjętej strategii jak najwyżej.
Badania można przeprowadzac tylko na jednej plancie na raz (dotyczą jednak całego imperium)i nie można w tym czasie budować nowego poziomu laboratorium. Raz zbadanej technologii nie traci się nawet po wyburzeniu wymaganego dla niej laboratorium.

Specjalną technologią jest Międzygalaktyczna sieć badań naukowych.
Dzięki tej technologii łączą się planety z najbardziej rozbudowanymi laboratoriami w imperium i skraca się na nich czas badań.
Na poziomie pierwszym sumują się poziomy badań dwóch planet (przykładowo na jednej planecie laoratorium ma poziom 10 a na innej 8 - wówczas badanie robi się w czasie takim, jakby laboratorium było na poziomie 18-tym), z każdym kolejnym poziomem MSBN przyłącza się kolejna kolonia.

Technika

W tej zakładce gracz może sprawdzić jakie wymagania musi spełnić, by wybudować konkretne budynki, statki, obronę, czy też odkryć nowe technologie.
Podział na zakładki można zamienić na pojedyncze okno wyłączając w Opcjach Animowane elementy.

Teleport

Można go wybudować wyłącznie na księżycu. Posiadając dwa księżyce z teleportami, po kliknięciu w tę zakładkę gracz jest w stanie bez strat czasowych i zużycia deuteru przesłać flotę z jednego księżyca na drugi. Uwaga - warto zostawiać na księżycu nieco deuteru, by teleportowana
flota miała potem na czym odlecieć. Im wyższy poziom teleportu tym krótszy odstęp pomiędzy teleportowaniem floty. Każdy poziom skraca odstęp pomiędzy teleportowaniami o 5%. Domyślny odstęp między teleportacjami to 30 minut.

Galaktyka

Galaktyka
Każdy ze światów rexGame składa się z różnej ilości galaktyk i systemów, ilość pozycji to 15.
Dla światów s1, s2, s3, s4, s5, s7 ilość galaktyk wynosi 10 a ilość układów 499.
Dla światów s6, s8, s9 ilość galaktyk wynosi 6 a ilość układów 299.

Pozycja 16-ta w układzie słonecznym to przestrzeń kosmiczna wykorzystywana do ekspedycji.
Po najechaniu kursorem na poszczególne elementy podglądu galaktyki można uzyskać informacje o statystykach graczy, sojuszy, o wielkości pól zniszczeń, a także wybrać poszczególne misje dla statków:

U góry strzałeczkami lub ręcznie zmienia się galaktyki oraz układy słoneczne.
Ikonki w prawej kolumnie pozwalają na szybkie sprawdzenie kordów planet gracza (czerwona kropka dostępna dla posiadaczy Cesarza), szpiegowanie (ikonka z okiem), atak rakietowy (ikonka z rakietą), zaproszenie do listy znajomych (zielona kropka) oraz napisanie wiadomości (karteczka).

Kapitol

Zakładka ta zawiera 5 resortów wspomagających rozwój konta:
Resort Budowlany- każdy kolejny poziom skraca czas budowy budynków o 5%
Resort Naukowy - skraca czas badań o 10% na każdy poziom
Resort Gospodarczy - zwiększa wydobycie wszystkich kopalni o 5% na poziom
Resort Planetarny - pozwala kolonizować dodatkowe planety
Resort Mechaniczny - przyspiesza budowę statków i obrony oraz zwiększa wydobycie wszystkich kopalni o 5% na każdy poziom resortu
Kapitol można zbudować wyłącznie na planecie matce.

Obrona

Tu można zbudować działa obronne dla każdej planety oraz księżyca. Właściwości każdego z działek dostępne po kliknięciu na jego nazwę lub obrazek. Niektóre rodzaje obrony - mała i duża powłoka - mogą zostać postawione tylko raz na każdej z planet, a ilość przeciwrakiet i rakiet międzyplanetarnych zależna jest od pojemności silosu rakietowego. Po kliknięciu w ikonkę czy też nazwę silosu rakietowego dostępna jest informacja o dostępnej pojemności.

Sojusz

Sojusz jest zgromadzeniem pewnej ilości graczy pod wspólnym tagiem. Każdy sojusz określa swoje własne zasady współpracy, na ogół jest to pomoc militarna, handlowa, wymiana doświadczeń oraz nawiązanie koleżeńskich kontaktów.
Można założyć własny sojusz i przyjmować do niego chętnych graczy lub skorzystać z oferty już udostępnionej przez innych. Z ofertami sojuszy najłatwiej zapoznać się wybierając odpowiednią zakładkę w statystykach i klikając na poszczególne tagi, korzystając z wyszukiwarki albo też przeglądając prezentacje na forum.
Sojusz umożliwia szybsze wymiany wiadomości, listę on/off line sojuszników, wspólne ataki i obrony, udział w wojnach.

Wiadomości

Lista wiadomości od graczy, raportów szpiegowskich, wojennych, raportów ruchu flot czy też raportów z ekspedycji. Przy każdej z wiadomości od graczy czy też wiadomościach sojuszu dostępna jest opcja zgłaszania wiadomości. Wystarczy kliknąć na żółty trójkąt z wykrzyknikiem, a wiadomość zostanie automatycznie przesłana do administracji.

Sklep

W tym miejscu gracz ma możliwość zakupienia złota potrzebnego do wynajęcia handlarzy surowcami oraz oficerów, a także budowy penetralizatora.

Zakupu można również dokonać bezpośrednio przez stronę główną gry. Wystarczy kliknąć na zakładkę PREMIUM w menu strony głównej.

Oficerowie

Oficerowie
rexGame udostępnia płatne dodatki wspomagające grę. Posiadając wykupione złoto można wynająć pomocników:
Geolog - zwiększa wydobycie na każdej planecie o 25%
Admirał - wspomaga broń, tarcze i opancerzenie o 25%. Prócz tego daje możliwość wysłania dodatkowej floty, łącznie z ekspedycją nawet jeśli jeszcze gracz nie zbadał technologii ekspedycyjnej.
Inżynier - zwiększa zasób energii oraz pojemność magazynów o 25%
Technokrata - przyspiesza budowę statków i obrony o 25%
Budowniczy - skraca czas budowy budynków o 25%
Cesarz - najbardziej przydatna opcja. Cesarz aktywuje konto Premium. W jego skład wchodzą:
* Zaawansowane wyszukiwanie (pokazuje wszystkie koordynaty szukanego gracza lub sojuszu)
* Utylizator
* Symulatory
* Brak reklam
* Handlarz
* Dodatkowe informacje w imperium
* Dodatkowe informacje na liście planet
* Dodatkowe informacje w galaktyce
* Kolejka budowy w Budynkach
* Dodatkowe opcje w stoczni

Każdy nowy gracz zakładający konto otrzymuje Cesarza bezpłatnie na 2 tygodnie.

Rekordy

Lista najwyższych osiągnięć unijnych w zakresie budowy i badań.

Zaawansowane wyszukiwanie

Opcja dostępna po wykupieniu usług Cesarza. Umożliwia wyszukanie wszelkich adresów planet graczy oraz całych sojuszy, z zawężeniem do poszczególnych miejsc w galaktykach, z uwzględnieniem graczy na urlopie lub bez, zbanowanych lub nie, z możliwością sortowania rosnąco lub malejąco.

Handlarz

Aktywny w czasie posiadania Cesarza. Umożliwia nieograniczone wymiany jednych surowców na drugie według przelicznika handlowego 3:2:1.
Przelicznik ten oznacza, iż trzy jednostki metalu są warte tyle co dwie jednostki kryształu lub jedna deuteru. Taki sam przelicznik obowiązuje w handlu pomiędzy graczami.

Utylizator

Włączany przez Cesarza. Pozwala na utylizację statków lub dział obronnych i odzyskanie surowców wydanych na ich budowę. Koszt utylizacji to 20% wartości utylizowanej jednostki. Przy utylizacji Penetralizatora odzyskujemy tylko 11.000 sztuk złota.

Symulatory

Zbiór symulatorów:

 • ataku
 • niszczenia księżyca - dostępny po wykupieniu Cesarza
 • kolonizacji - dostępny po wykupieniu Cesarza
 • ataków rakietowych - dostępny po wykupieniu Cesarza
Wystarczy wpisać odpowiednie dane i dobierać wartości, aż do osiągnięcia najbardziej zadowalającego wyniku.
Warto ćwiczyć i sprawdzać jak najróżniejsze możliwości.

Statystyki

Statystyki
Pozycja własna w statystykach zaznaczona jest kolorem zielonym. Kolor własnego sojuszu to czerwony.
Dzięki rozwijanemu menu można wybrać ekran ze statystykami graczy albo sojuszy, a potem porównać je wedle dodatkowych kryteriów:
-punkty (każdy 1k wydanego surowca = 1 punkt)
-floty (każdy posiadany statek = 1 punkt)
-badania (każde wykonane badanie lub jego kolejny poziom = 1 punkt)
-obrona (każda jednostka obrony = 1 punkt)
-punkty za starcia (każde wygrane starcie = 1 punkt - nie dotyczy ekspedycji, ani napadów na idlerów)
-wysłane floty (podliczenie wszelkich wysłanych misji z danego konta)
-procenty ze starć (podliczenie wszystkich zdobytych %)
-bilans statków (stosunek liczby statków straconych przez gracza do zniszczonych przez niego u innych graczy)
Podliczenia dokonywane są o pełnych godzinach.

Szukaj

Prosta wyszukiwarka graczy, sojuszy lub planet.

Notatki

Podręczny notatnik, gdzie można zapisać ważne informacje, raporty szpiegowskie czy też koordy ulubionych celów.

Znajomi

Tak zwana buddy lista. Gracz ma możliwość dodania do niej znajomych spoza sojuszu, co pozwoli na szybsze porozumiewanie się, wspólne ataki lub obronę, a także dostęp do aktywności online/offline. Ze względu na tę ostatnią funkcję warto zachować ostrożność i nie dodawać do listy znajomych graczy, których nie jest się pewnym.
Zaproszenie do buddy można wysłać z poziomu galaktyki - klikając na zieloną kropkę przy danym graczu lub wpisując jego nick do wyszukiwarki.

Opcje

Tutaj można zmienić ustawienia konta - nazwę, hasło, e-mail, język czy też płeć. Można aktywować urlop, skasować konto, zmieniać liczbę domyślną sond szpiegowskich wysyłanych z misją szpieguj oraz wprowadzać zmiany wizualne na koncie.
W opcjach jest też link polecający, który można skopiować i wysłać na maila znajomym z zaproszeniem do gry. Za każdego zaproszonego znajomego otrzymasz 2.500 sztuk złota pod warunkiem, że znajomy wykona ustalone w grze zadania w ciągu 2 tygodni.

W opcjach dostępny jest również edytor menu gry. Wystarczy przeciągać wybrane zakładki menu aby ustawić je według własnych upodobań. Zmiany są automatycznie zapisywane i dostępne po ponownym zalogowaniu do gry.

Pomoc

W tym miejscu można zapoznać się z OWU - Ogólne Warunki Umowy i SOK - Szczegółowy Opis Kar, ponadto zgłosić wspólną grę z jednego IP oraz błędy dotyczące gry.

W zakładce POMOC dostępny jest również odnośnik do Rozmowy Online z operatorem gry.

Pręgierz

Lista graczy ukaranych za złamanie regulaminu gry.

Forum

Link do oficjalnego forum dyskusyjnego gry rexGame.

IRC On-Line

Link do IRC - internetowego czatu, gdzie można skontaktować się z innymi graczami oraz administracją gry. Do działania IRC niezbędne jest posiadanie Javy - do pobrania ze strony www.java.com.

Kontakt

Tu można skontaktować się z obsługą gry za pomocą e-maila. Odpowiedź zostanie przesłana w ciągu kilku godzin.

Taktyka w pierwszych godzinach gry.

Chcę pokazać taktykę gry, która
umożliwi nam zbudowanie pierwszego małego transportera. Dzięki niej jako jako jeden z pierwszych będziesz mógł rozpocząć farmienie :-D.
Licz się jednak z tym, że skutkuje ona początkowym kiepskim rozwinięciem kopalń, ale farmiąc można to szybko nadrobić. Polecam ją graczom już trochę obytym z grą.

1. Elektrownia słoneczna (Poziom 1)
2. Kopalnia metalu (Poziom 1)
3. Kopalnia metalu (Poziom 2)
4. Elektrownia słoneczna (Poziom 2)
5. Kopalnia metalu (Poziom 3)
6. Kopalnia metalu (Poziom 4)
7. Elektrownia słoneczna (Poziom 3)
8. Kopalnia metalu (Poziom 5)
9. Kopalnia kryształu (Poziom 1)
10. Kopalnia kryształu (Poziom 2)
11. Kopalnia kryształu (Poziom 3)
12. Elektrownia słoneczna (Poziom 4)
13. Kopalnia metalu (Poziom 6)
14. Elektrownia słoneczna (Poziom 5)
15. Kopalnia kryształu (Poziom 4)
16. Elektrownia słoneczna (Poziom 6)
17. Kopalnia kryształu (Poziom 5)
18. Kopalnia kryształu (Poziom 6)
19. Wytwórnia deuteru (Poziom 1)
20. Elektrownia słoneczna (Poziom 7)
21. Wytwórnia deuteru (Poziom 2)
22. Wytwórnia deuteru (Poziom 3)
23. Elektrownia słoneczna (Poziom 8)
24. Wytwórnia deuteru (Poziom 4)
25. Wytwórnia deuteru (Poziom 5)
26. Wytwórnia deuteru (Poziom 6)
27. Elektrownia słoneczna (Poziom 9)
28. Fabryka robotów (Poziom 1)
29. Fabryka robotów (Poziom 2)
30. Laboratorium badawcze (Poziom 1)
31. Technologia energetyczna (Poziom 1)
32. Napęd spalinowy (Poziom 1)
33. Napęd spalinowy (Poziom 2)
34. Stocznia orbitalna (Poziom 1)
35. Stocznia orbitalna (Poziom 2)
36. MAŁY TRANSPORTER

Księżyc

Jak wiemy księżyc powstaje wyniku formowania się szczątków po bitwie, a jego wielkość jest losowa. Jednak gdy mamy już wielkość warto policzyć ile możemy mieć maksymalnie pól do dyspozycji wzór:

Średnica księżyca przez 1000 a ten wynik do 2 potęgi czyli jeśli nasz moon ma 8000 to ilość jego pól to 64

Drugi wzór który warto znać to wzór na zasięg falangi:

Poziom falangi do potęgi 2 minus 1, czyli falangę mamy na 3 poziomie to jej zasięg to 8 układów.

Księżyc można zniszczyć za pomocą Gwiazdy Śmierci, która została stworzona właśnie w tym celu. Ile GS należy wysłać w celu zniszczenia jednego księżyca można łatwo obliczyć w symulatorze, jednak ja polecam na wszystkie 3 GS a na największy księżyc jaki może być 7 GS jest to według mnie najbardziej optymalny atak- musimy pamiętać że przy niszczeniu księżyca nasze GS mogą eksplodować.

Uwagi:

-Gdy niszczysz księżyc możesz ustawić atak swoje floty na sekundę przed dolotem GS w ten sposób wyczyścisz księżyc z wrogiej floty jeśli obrońca miał zamiar zniszczyć twoje GS, jednak gdy obrońca ma silniejszą flotę możesz stracić swoje statki w tym wypadku polecam ACS lub gdy wysyłasz kilka fal z misją niszcz księżyc zrobić przerwę pomiędzy 1 a 2 falą (około 1-2 min) jeśli GS padną w wyniku walki z wrogą flotą resztę GS zawracamy i tracimy tylko 1 falę.

-Gdy atakujemy kogoś na księżycu i zawsze opóźniaj dolot ponieważ nie możesz użyć falangi, a ktoś może wykorzystać teleporter, w przypadku teleportera opóźnienie i tak może się nie przydać ale warto je zastosować.


Aby rozbudować księżyc należy wybudować na nim stacje księżycową która na każdy poziom daje 4 pola pamiętajmy, iż każdy poziom zabiera jedno pole (Księżyc po
powstaniu ma tylko jedno pole). Na księżycu możemy budować takie budynki jak: fabryka robotów, nanity, falanga czujników, teleporter , stocznia czy silos rakietowy. Jednym z najważniejszym z nich jest falanga czujników, ponieważ dzięki niej możemy podglądać lecące statki u innych jednak dotyczy to tylko planet i widać wszystkie misje prócz powracającej misji stacjonuj. Dzięki falandze możemy ustawiać swoje ataki i niszczyć wrogie jednostki. Warto na swoim księżycu wybudować silos rakietowy i stocznie co umożliwi nam budowę systemów obronnych co zapobiegnie łatwemu zniszczeniu go przez wroga. Równie ważnym budynkiem est teleporter, który umożliwia przesyłanie floty na inny księżyc gdzie znajduje się teleporter bez strat surowców i czasu. Jednak może zostać przesłana tylko flota ez surowców. Od użycia teleportera musi minąć odpowiednia ilość czasu która jest podana na stronie teleportera.

Multikontowość

Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto na danym serwerze. W przypadku kiedy z 1 IP gra kilka osób należy skorzystać z formularza zgłaszania gry z 1 IP znajdującego się w zakładce Pomoc w grze. W tym przypadku obowiązuje całkowity zakaz współpracy pomiędzy tymi kontami: kontaktu flot, wspólnych ataków, transportu surowców. Konta mogą być w jednym sojuszu. W przypadku zgłoszenia gry z jednego IP logowania między kontami muszą następować w odstępie 15 minut.
Kara:
Po raz I: 6 dni ban z urlopem
Po raz II: 12 dni ban bez urlopu
Po raz III: Kasacja kont

Serwery Proxy

Nieuzasadnione korzystanie z proxy jest karane banem.
Kara:
Po raz I: Kasacja kont

Zasiadanie

3. Zasiadanie Za zasiadanie uznaje się udostępnianie swojego konta innym graczom tego samego serwera.
Kara:
Po raz I: 5 dni ban z urlopem
Po raz II: 10 dni ban bez urlopu
Po raz III: 21 dni bez urlopu


Dopuszcza się zalogowanie innego gracza na konto właściciela w celu załączenia urlopu. Każdy taki przypadek musi zostać wcześniej zgłoszony za pomocą zgłoszenia przez gracza logującego się na obce konto. Gracz załączający urlop może wyłączyć budynki jednak nie może wykonywać żadnych ruchów flot a po załączeniu urlopu natychmiast się wylogować. Brak zgłoszenia będzie traktowany jako zasiadanie

Dzielenie

Za dzielenie konta uznaje się korzystanie z jednego konta przez kilku użytkowników. W ekstremalnych przypadkach tego procederu może być to potraktowane jako multikontowość
Kara:
Po raz I: 5 dni ban z urlopem
Po raz II: 10 dni ban z urlopem
Po raz III: 20 dni bez urlopu
Po raz IV: 28 dni bez urlopu

Bugusing

Za bugusig uznaje się celowe wykorzystywanie błędu gry.
Kara:
Po raz I: Kasacja konta

Spam/Obraza

Bany za spam

 1. Pod pojęciem „spam” kryją się wszelkie działania mające na celu utrudnianie gry graczowi (np. masowe wysyłanie niechcianych wiadomości , zbyt częste szpiegowanie lub reklamowanie innych gier ).
 2. Spam można zgłosić poprzez użycie opcji „zgłoś” oraz poprzez kontakt na kanale pomocy (#help).
 3. Jako spam traktowane również jest blokowanie urlopu wysłaniem floty na długotrwały lot na więcej niż jednego gracza w tym samym czasie. W momencie zgłoszenia blokowania większej liczby graczy GO wysyła wiad. z ostrzeżeniem i od tego czasu gracz ma 3h na cofnięcie flot blokujących. Jeśli przez ten czas nie będzie odzewu, zostanie nadany ban za spam/obrazę.Bany za obrazę
 1. Bany za obrazę nadawane są za wiadomości mające na celu obrażenie gracza przy użyciu słów będących powszechnie uważanych za wulgarne i nie cenzuralne. banowi podlega również pseudocenzura (zastępowanie wulgaryzmów itp gwiazdkami (*)) itp..
 2. Wyrażanie opinii o drugiej osobie gdzie nie ma wulgaryzmów, a ton rozmowy wskazuje na normalną wymianę zdań nie podlegają banowi, ale gdy podczas rozmowy zaczynają pojawiać się słowa powszechnie uznane za Nieobyczajne lub obraźliwe... ale nie wulgarne stopien przewinienia ocenia Administracja i nakłada odpowiednią Karę za Przewinienie.

 3. Banowi podlegają również groźby odnoszące się do życia realnego, tyczące się rodziny obrażanego oraz takie wiadomości które godzą w odczucia religijne.
 4. Stopień szkodliwości społecznej czynu osądza administracja, a nie gracze.

Uprzejmie informujemy iż na zgłoszenie obraźliwej wiadomości gracz ma 48h od jej otrzymania.
Zgłoszenia po tym terminie nie będą rozpatrywane.


Kara:
Po raz I: 2 dni z urlopem
Po raz II: 5 dni bez urlopu
Po raz III:15 dni bez urlopu

Sprzedaż kont

Wszelkie próby lub udane akcje sprzedaży lub kupna konta i surowców, doprowadzą do wykluczenia z gry.
Kara:
Po raz I: 28 dni bez urlopu

Podszywanie się pod Administrację

Kara:
Po raz I: 28 dni bez urlopu

Kradzież kont / Włamanie na konta

Kara:
Kasacja konta należącego do osoby, która ukradła inne konto (jeśli posiada konto na danym serwerze)

Blokowanie reklam

Blokowanie wyświetlania reklam używając specjalnych programów/wtyczek do przeglądarki etc.Ułatwianie gry przez specjalne programy jak i również programy odświeżające przeglądarkę. Stosowania Botów itp.
Kara:
Ban na 3 dni bez urlopu

Bash

Dopuszcza się 6 ataków na jedne współrzędne (kordy) jeżeli przy planecie jest moon to liczy się suma ataków na planete i moona. Limit ten obowiązuje w ciągu 24 godzin począwszy od godziny 00:00 do 24:00. W przypadku kiedy gracz jest w sojuszu który prowadzi wojnę z innym sojuszem reguła ta nie obowiązuje na członkach przeciwnego sojuszu. Odbierane są wszystkie surowce pozyskane poprzez Bash. Zdarzenie można zgłosić w ciągu 14 dni od daty zajścia.

Bash nie dotyczy:

 1. Ataków rakietowych.
 2. Ataków z misją Niszcz.
 3. Ataków sondami szpiegowskimi.
 4. Zestrzelenia sond szpiegowskich podczas misji Szpieguj/Napadaj.
 5. Ataków, w których flota agresora uległa całkowitemu zniszczeniu.
 6. Bitew pomiędzy członkami sojuszy, będących w stanie wojny, o ile upłynęło 12 godzin od wypowiedzenia wojny w odpowiednim dziale forum. Jeżeli temat nie spełnia wymogów regulaminu forum, to wypowiedzenie wojny jest nieważne i wszystkie ataki są normalnie liczone do basha.
Kara:
Po raz I: 3 dni z urlopem
Po raz II: 6 dni z urlopem
Po raz III: 10 dni bez urlopu
Po raz IV: 25 dni bez urlopu
Po raz V: 30 dni bez urlopu

Ustawione Ataki (UA)

Zabrania się ustawiania ataków w celu wzbogacenia któregoś z kont. Dotyczy to też ataków przez/na osoby postronne (idlerów etc). Karane są wszystkie konta uczestniczące w procederze oraz odbierane są wszystkie surowce pozyskane w ten sposób. Pożyczanie penetralizatorów bądź rekinów jest również traktowane jako UA i tak samo karane
Kara:
Po raz I: 2 dni z urlopem
Po raz II: 5 dni z urlopem
Po raz III: 14 dni bez urlopu
Po raz IV: 28 dni bez urlopu

Blokada gry za forum/irc (BGZF)

W razie gdy użytkownik forum/IRC jest graczem na którymś z serwerów rexgame.pl i jego zachowanie na forum/IRC jest wybitnie naganne operatorzy gry , forum i IRC mogą zastosować karę w grze.
Kara*:
Po raz I: 1 dzień z urlopem
Po raz II: 5 dni z urlopem
Po raz III: 28 dni bez urlopu
*w wypadku gdy zachowanie gracza daleko wykracza za ogólnie przyjęte normy kultury, karą może być od razu kasacja konta

Wymuszenie blokady konta/włączenia urlopu

Za wymuszenie blokady / urlopu uznaje się próbę oszustwa administracji i / lub celowe złamanie SOK w celu nałożenia/zdjęcia urlopu.
Kara:
Po raz I: 6h blokady bez urlopu
Po raz II: 1 dzień bez urlopu
Po raz III: Kasacja konta

Ban za szpiegowanie przed atakiem

Zabrania się wykonywania jakichkolwiek ruchów flot typu szpiegowanie na 6 sekund przed atakiem na atakowane kordy w celu zlagowania gry i uniemożliwieniu obrońcy ucieczki. Gracz ma 7 dni na zgłoszenie takiego zajścia.
Kara:
6 godzin bez urlopu

Push

Push
Push to wspomaganie gracza z większą liczbą punktów przez gracza słabszego. Surowce można pożyczać lecz w ciągu 3dni (72h) muszą być one oddane po przeliczniku 3:2:1. Jeśli dochodzi do ACS pomiędzy graczami dozwolony jest podział surowców (gracze muszą brać razem udział w ACSie) Podział między sojusznikami jest dozwolony tylko wtedy kiedy są w trakcie wojny z innym sojuszem.
Push dotyczy zarówno prób moonowych z nieodesłanym złomem jak i handlu który się nie zamyka w 3 dniach.
Celowe zutylizowanie własnej floty i pozostawienie jej dla innego gracza w celu wyfarmienia również traktowane jest jako push.

Kara po raz I: 5 dni z urlopem
Kara po raz II: 10 dni z urlopem
Kara po raz III: 28 dni bez urlopu

Klauzula zmian

Administratorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany lub rozszerzenia SOK'u w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

Działanie na szkodę gry

Za działanie na szkodę gry dożywotnia blokada konta

Konta Blokujace

Zabrania się tworzenia fałszywych kont graczy, które będą wykorzystywane do ułatwienia sobie gry pojedynczej lub zbiorowej (sojusz). Przykładem może być - blokowanie układów, co w znacznej mierze może utrudniać innym graczom rywalizację. Konta takie po ówczesnym sprawdzeniu będą kasowane bez zbędnych wyjaśnień.

OWU

Umowa zawarta pomiędzy Łukasz Tatera ul.Warszawska 20/12 89-600 Chojnice, właścicielem serwisu rexGame.pl zwanego dalej Administratorem, a użytkownikiem strony rexgame.pl

Oświadczenie

rexGame.pl to bezpłatna gra, administracja projektu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w niej występujące, a także za niedostępność gry. Gracz nie ma prawa do żadnych roszczeń, a także do ponownego ustawienia uzyskanych wcześniej wyników w grze wynikających z błędów serwisowych, bądź oprogramowania itp.

Członkowstwo

 1. Członkostwo w rexGame.pl rozpoczyna się po rejestracji konta na serwerze gry, bądź forum rexGame.pl.
 2. Użytkownik może zakończyć swoje członkostwo w dowolnym czasie poprzez skasowanie jego własnego konta, bądź w wyniku usunięcia konta przez Administratora wtedy, kiedy dojdzie do naruszenia Warunków Użytkowania bądź Regulaminu Forum i Gry rexGame.pl (zamieszczonych na forum gry i w grze). Ostateczna decyzja o kasacji konta użytkownika należy do zarządu projektu rexGame.pl. Każde naruszenie Warunków użytkowania, regulaminu forum/gry może spowodować zakończenie członkostwa.

Treść/Odpowiedzialność

 1. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treści wysyłane przez graczy między sobą (pornografia, teksty rasistowskie, obraźliwe, bądź w jakikolwiek sposób naruszające prawo). Mogą one jednak doprowadzić do zablokowania lub skasowania konta użytkownika, który je publikuje.
 2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku użytkowania rexGame.pl.

Ograniczenia użytkownika

 1. Użytkownik może posiadać jedno konto na danym serwerze, złamanie tej reguły może doprowadzić do skasowania/zablokowania konta.
 2. Użytkownikowi zabrania się:
  • Dzielenie się kontem (używanie jednego konta przez wielu graczy),
  • Używania programów, skryptów itd. wywołujących zakłócenia w funkcjonowaniu gry, symulujących obecność gracza na koncie itp.
  • Celowego wywoływania nadmiernego obciążenia serwera.
  • Blokowania, usuwania reklam zamieszczonych przez administratorów rexGame.pl w celu utrzymania serwera.
  • działania na szkodę rexGame.pl z wykorzystaniem udostępnionych przez rexGame.pl środków komunikacji (irc, forum, pw).
  • używania stronniczych, wulgarnych, nie przekraczających 20 liczb i cyfr,obraźliwych dla innych graczy jak i administracji i tyczących się również samej gry, nicków.
[*]Szczegółowe reguły gry znajdują się na Forum rexGame.pl, w zakładce GRA, bądź na stronie głównej gry. Administratorzy mają prawo do zablokowania konta użytkownika. Blokada może być trwała lub na określony czas. Czas trwania blokady jest ściśle określony w tabeli kar (SOK) zamieszczonej na forum gry. [*]Jedyną dozwoloną stroną logowania jest strona główna rexGame.pl, zabrania się otwierania stron rexGame.pl za pomocą innych programów niż przeglądarki internetowe. Używanie tzw. botów (dotyczy to programów, które symulują obecność gracza na koncie, programy "autofs", czy też powiadomienie sms o ataku) jest zabronione i grozi kasacją konta.

Uprawnienia Administratora dotyczące kont graczy

 1. Wszystkie konta, łącznie z surowcami, statkami itd. są własnością rexGame.pl.
 2. Zabrania się sprzedawania konta i/lub surowców w celu pozyskiwania korzyści majątkowych. Dozwolone jest bezpłatne, ostateczne przekazanie konta, a także handlowanie surowcami wewnątrz serwera gry wg reguł panujących w grze.
 3. Głos administratora w sprawach spornych jest ostateczny i niepodważalny, bez dodatkowych wyjaśnień. Administracja nie będzie udzielać informacji osobom postronnym.

Usługi Premium

 1. Płatności internetowe obsługiwane są przez serwis microsms.pl.
 2. rexGame.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
  • nieprawidłowe wykupienie usługi Premium
  • błędny sms lub niezgodny z regulaminem serwisu microsms.pl
  • błędnie wykonaną transakcję internetową
  • błędy występujące podczas procesu płatności
 3. [*]Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Klient może odstąpić od umowy kupna w terminie 10 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu - przesyłka nie może być rozpakowana), dla towarów elektronicznych ich wartość musi być zgodna ze stanem zakupu, w żaden sposób nienaruszona. Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt z właścicielem serwisu.[*]Użytkownicy nie są przymuszani do wykupu dodatków, jest to opcja dobrowolna, którą gracz wykupuje na własną odpowiedzialność w celu odblokowania dodatkowych płatnych funkcji gry.[*]W przypadku zakupu dodatku o nazwie PENETRALIZATOR, kupujący świadomy jest iż statek ten może zostać przejęty przez innego gracza. Kupujący musi zadbać o to aby statek ten nie został przejęty przez osobę 3cią. Kupując ten dodatek kupujący akceptuje zasady użytkowania tego dodatku.[*]Wysyłając SMS oraz wykonując przelew wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych przekazanych podczas procesu płatności na stronie rexgame.pl i stronach pośrednich (,,Serwis”) oraz umieszczenie ich w zbiorze danych Administratora Danych oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zmianami) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, ze zmianami) w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie Serwisu i Płatności, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania i oświadcza że wszelkie dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie.Administrator Danych nie będzie przechowywał numerów kart płatniczych czy też numerów kont bankowych.[*]Kupującego obowiązują również regulaminy, które są zamieszczone na stronie https://rexgame.pl/pl/Premium.

 4. Adres reklamacji: kontakt@rexgame.pl
 5. Reklamacje rozpatrywane są tylko drogą mailową
Klauzula zmian

Administratorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany lub rozszerzenia tych warunków użytkowania w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej na temat polityki prywatności serwisu.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij